Stortinget på Twitter

I morse deltog jag i norsk radio – närmare bestämt P2 Kulturnytt, sändningen kl. 08.05 (min del är tillgänglig här som mp3-fil). I inslaget diskuterar jag några av de fynd jag kommit fram till när det gäller hur norska partiledare i Stortinget använt sig av Twitter under pågående valkampanj – mellan 1 augusti ocb 1 […]

Research In Progress – Social Media Adoption in Government, Part II

Here, then, is the follow up post to my previous post on the paper I am currently working on together with Bente Kalsnes, regarding social media adoption and uses by Swedish and Norwegian politicians. In the last post, I presented the adoption rates for Twitter and Facebook Pages for our sample of politicians. Below, a […]