Category Archives: appearances

Spending the week in Denmark

170321-Presenting at the ITU, Copenhagen

Thanks to Luca Rossi for the picture on the right. I took the one on the left myself.

I’m spending the week in Denmark, presenting some of my ongoing research for the DECIDIS group at the IT-University of Copenhagen. Focusing on online political communication, my paper “Baking, skiing – governing. Exploring the popularity of personalised posts on Norwegian political instagram accounts” tries to assess what type of content appear to yield higher levels of popularity when it comes to Instagram account operated by politicians.

Tomorrow, I’m off to Odense and the ECREA Journalism Studies Conference 2017. As such, the rest of the week will be spent pondering and presenting on journalism research.

Stortinget på Twitter

I morse deltog jag i norsk radio – närmare bestämt P2 Kulturnytt, sändningen kl. 08.05 (min del är tillgänglig här som mp3-fil). I inslaget diskuterar jag några av de fynd jag kommit fram till när det gäller hur norska partiledare i Stortinget använt sig av Twitter under pågående valkampanj – mellan 1 augusti ocb 1 september. Nedan återfinns då några av de grafer och figurer som jag refererar till under inslaget. Först: ett stapeldiagram som visar hur många tweets – och vilken typ av tweets – som partiledarna skickat under den månadslånga perioden.


130905-Twitter-Stapeldiagram

Den partiledare som tycks ha varit mest aktiv på Twitter under den senaste månaden är Audun Lysbakken från Sosialistisk Venstreparti (SV) – ett parti som kan jämföras med svenska Vänsterpartiet. Tätt därefter finner vi så Trine Skei Grande från Venstre (V) – ett parti som namnet till trots kan förstås som ett parti i samma mer socialliberala tradition som svenska Folkpartiet. Om man då försöker hitta gemensamma nämnare hos dessa två partiledare som varit mest aktiva så kan man peka på att de båda leder relativt små partier – som sådana får de eventuellt svårare att få utrymme i de etablerade medierna. Då kan sociala medier som Twitter fungera som en kanal för att få ut sina budskap. Allra minst tweets skickades av Siv Jensen från Fremskrittspartiet (Frp) – ett parti som med svenska ögon sett påminner lite om det högerpopulistiska Ny Demokrati som satt i Sveriges Riksdag på 90-talet. Jensens begränsade närvaro här är inte helt oväntad – man har från partiet förklarat att Facebo0k, och inte Twitter, ska prioriteras när det gäller bruket av sociala medier.

Överlag är det slående hur kommunikativa partiledarna tycks vara – vi kan då fokusera på de grå staplarna som indikerar antalet riktade meddelanden (inleds med “@användarnamn”) – som partiledarna har skickat. Just denna typ av tweets tycks ligga i topp för samtliga politiker här utom Jensen.

Nästa graf är en nätverkskarta som visar vilka det är som poltikerna har skickat sådana @-meddelanden till under den senaste månaden. Klicka på bilden för en större version.

130905-Twitter-Nätverkskarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar på tydliga kluster kring var och en av partiledarna: exempelvis ser vi tidigare nämnde Lysbakken längst upp i bild. De linjer som går mellan de olika klustren visar på den eventuella kontakt som finns mellan varje politiker och de personer som andra politiker twittrat med – ett slags mått på hur pass ofta man på Twitter anropar någon utanför sitt eget kluster, om man så vill. I mitten finner vi kontot Spdama – som tillhör Liv Signe Navarsete, partiledare för Senterpartiet. Just mittenplaceringen för denna partiledare tyder på kommunikationsmönster som sträcker sig utanför det egna klustret – något som också indikeras av de linjer som utgår från Navarsetes gröna kluster. Längst ner till höger i bild finner vi kontot som tillhör tidigare nämnda Siv Jensen. Avståndet från resten av politikerna, samt det faktum att inga linjer finns dragna från Jensens konto till hennes partiledarkollegor kan ses som symptomatiskt på dels den berøringsangst som finns kring Frp hos övriga norska partier – de är populära bland väljarna, men anses som kontroversiella bland de flesta andra partier. Det kan också relateras till den tidigare nämnda prioriteringen av Facebook för just detta parti.

Interview for local TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yup, that’s my arm right there. I was interviewed for Uppsala local TV today – actually two separate local stations wanted to talk to me, but I’ve only managed to locate one of the interviews online. Unfortunately the clip could not be embedded into, say, this blog post – but you can see it here.

Oxford Internet Institute Summer Doctoral Programme

Just as the working week was winding down I received an e-mail containing the good news that my application for the 2011 Summer Doctoral Programme at the Oxford Internet Institute had been successful. Beginning july 11 and two weeks onwards, I will be spending my time at the institute discussing Internet related social scientific research with other PhD students and faculty. Sounds like a fun time, as well as a genuine learning experience. Who needs a vacation? Well, I do, actually, but I can get to that after the programme is finished.